Prawo restrukturyzacyjne jako element Polityki Nowej Szansy – szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji

21 CZERWCA 2017

SALA POD KOPUŁĄ W SIEDZIBIE MINISTERSTWA ROZWOJU, PL. TRZECH KRZYŻY 3/5, WARSZAWA

____

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje rejestracja.

Galeria zdjęćPrezentacje prelegentów

Organizatorzy

Ministerstwo Rozwoju, Instytut Allerhanda oraz Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji mają zaszczyt zaprosić na konferencję Prawo restrukturyzacyjne jako element Polityki Nowej Szansy – szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji. Tematyka wydarzenia jest ściśle związana z realizowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Polityki Nowej Szansy służącej przedsiębiorcom w kryzysie, a także stanowi odpowiedź na zgłaszane przez środowiska praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego problemy związane sytuacją wierzycieli finansujących w tych postępowaniach i problemy związane z źródłami i ramami prawnymi pozyskiwania nowego finansowania na restrukturyzację.


Konferencja będzie dyskusją nad powstającymi w praktyce pytaniami i wątpliwościami co do konsekwencji otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych na istniejące finansowanie, sposobami finansowania przedsiębiorców w toku postępowania restrukturyzacyjnego oraz na etapie wykonywania układu.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Jawiga Emilewicz
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

r.pr. Mariusz Haładyj
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

adw. Bartosz Groele
Wiceprezes Instytutu Allerhanda w Krakowie

adw. Maciej Geromin
Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda

r.pr. Anna Maria Pukszto
Prezes Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji

r.pr. Kazimierz Jeleński
Członek Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji

Program Konferencji

8:45-9:30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:30-10:00

OTWARCIE – Prawo restrukturyzacyjne jako element polityki nowej szansy

10:00-12:00

PANEL 1 – Konsekwencje otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla istniejącego finansowania

  • Założenia ustawowe
  • Konsekwencje otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla istniejącego finansowania (wierzytelności i zabezpieczeń)
  • Praktyczne problemy związane ze statusem istniejącego finansowania w postępowaniu restrukturyzacyjnymy

12:00-12:30

Przerwa na kawę

12:30-14:00

PANEL 2 – Nowe finansowanie w toku postępowania restrukturyzacyjnego – ramy prawne

  • Nowe finansowanie podmiotów w restrukturyzacji – ramy prawne (wprowadzenie)
  • Nowe finansowanie – ramy prawne w wybranych jurysdykcjach
  • Finansowanie bankowe i pozabankowe podmiotów w restrukturyzacji
  • Narzędzia wsparcia procesów restrukturyzacyjnych przez podmioty z udziałem Państwa

14:00-15:00

Przerwa na lunch

15:00-16:45

PANEL 3 – Finansowanie wykonania programu restrukturyzacyjnego (układu)

  • Finansowanie programów restrukturyzacyjnych – dostępne instrumenty
  • Bariery regulacyjne dotyczące finansowania bankowego podmiotów w restrukturyzacji
  • Dyskusja – doświadczenie z pierwszego okresu obowiązywania prawa restrukturyzacyjnego – czy przepisy prawa restrukturyzacyjnego ułatwiły finansowanie restrukturyzacji?

16:45-17:00

PODSUMOWANIE

Prelegenci

Partner Główny

Partnerzy

Patron

Patron medialny