Prawo restrukturyzacyjne jako element Polityki Nowej Szansy – szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji

21 CZERWCA 2017

SALA POD KOPUŁĄ W SIEDZIBIE MINISTERSTWA ROZWOJU, PL. TRZECH KRZYŻY 3/5, WARSZAWA

____

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje rejestracja.

Zgłoś swój udział w Konferencji

Organizatorzy

Ministerstwo Rozwoju, Instytut Allerhanda oraz Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji mają zaszczyt zaprosić na konferencję Prawo restrukturyzacyjne jako element Polityki Nowej Szansy – szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji. Tematyka wydarzenia jest ściśle związana z realizowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Polityki Nowej Szansy służącej przedsiębiorcom w kryzysie, a także stanowi odpowiedź na zgłaszane przez środowiska praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego problemy związane sytuacją wierzycieli finansujących w tych postępowaniach i problemy związane z źródłami i ramami prawnymi pozyskiwania nowego finansowania na restrukturyzację.


Konferencja będzie dyskusją nad powstającymi w praktyce pytaniami i wątpliwościami co do konsekwencji otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych na istniejące finansowanie, sposobami finansowania przedsiębiorców w toku postępowania restrukturyzacyjnego oraz na etapie wykonywania układu.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Jawiga Emilewicz
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

r.pr. Mariusz Haładyj
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

adw. Bartosz Groele
Wiceprezes Instytutu Allerhanda w Krakowie

adw. Maciej Geromin
Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda

r.pr. Anna Maria Pukszto
Prezes Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji

r.pr. Kazimierz Jeleński
Członek Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji

Program Konferencji

8:45-9:30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:30-10:00

OTWARCIE – Prawo restrukturyzacyjne jako element polityki nowej szansy

10:00-12:00

PANEL 1 – Konsekwencje otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla istniejącego finansowania

  • Założenia ustawowe
  • Konsekwencje otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla istniejącego finansowania (wierzytelności i zabezpieczeń)
  • Praktyczne problemy związane ze statusem istniejącego finansowania w postępowaniu restrukturyzacyjnymy

12:00-12:30

Przerwa na kawę

12:30-14:00

PANEL 2 – Nowe finansowanie w toku postępowania restrukturyzacyjnego – ramy prawne

  • Nowe finansowanie podmiotów w restrukturyzacji – ramy prawne (wprowadzenie)
  • Nowe finansowanie – ramy prawne w wybranych jurysdykcjach
  • Finansowanie bankowe i pozabankowe podmiotów w restrukturyzacji
  • Narzędzia wsparcia procesów restrukturyzacyjnych przez podmioty z udziałem Państwa

14:00-15:00

Przerwa na lunch

15:00-16:45

PANEL 3 – Finansowanie wykonania programu restrukturyzacyjnego (układu)

  • Finansowanie programów restrukturyzacyjnych – dostępne instrumenty
  • Bariery regulacyjne dotyczące finansowania bankowego podmiotów w restrukturyzacji
  • Dyskusja – doświadczenie z pierwszego okresu obowiązywania prawa restrukturyzacyjnego – czy przepisy prawa restrukturyzacyjnego ułatwiły finansowanie restrukturyzacji?

16:45-17:00

PODSUMOWANIE

Prelegenci